Den bosch 073 – 303 34 01 info@ultrawhiteningexpress.nl

Privacy Statement Reduhair B.V.

Inleiding

Reduhair neemt de privacy van een ieder zeer serieus en zal informatie over haar klanten/bezoekers op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast lees je in dit Privacy Statement over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@reduhair.nl .

ReduhairB.V., statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63531607 (verder: Reduhair), respecteert de privacy van iedere klant en/of bezoeker van haar websites en draagt zorg voor de persoonlijke informatie die door de klant/bezoeker wordt verschaft. Reduhair gebruikt gegevens van de klant/gebruiker om haar dienstverlening zo zorgvuldig en goed mogelijk te laten verlopen. Mocht Reduhair gegevens van de klant/gebruiker voor andere doeleinden willen gebruiken, dan is Reduhair verplicht daarvoor toestemming te vragen van de klant/gebruiker. Reduhair zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de uitvoering van een dienst en/of bestelling.

Reduhair heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Grondslagen zijn: uitvoering van de overeenkomst en gerechtvaardigd belang; doeleinden zijn beheer van behandelingen, uitvoering van de dienst, klachtenafhandeling, facturatie, CRM en marketing en website analytics. Betrokken belang: commercieel.

Gegevens worden zo lang als noodzakelijk bewaart.

Reduhair gebruikt de gegevens van haar klanten/gebruikers (hierna: consument) op de volgende wijze:

Als een consument een dienst afneemt of de website bezoekt heeft Reduhair naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, anamnese- en betaalgegevens van de consument nodig om de dienst uit te voeren en de consument van het verloop daarvan op de hoogte te kunnen houden.

Om behandelingen bij Reduhair zo zorgvuldig en aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaat Reduhair met toestemming van de consument persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot haar dienstverlening op.

Reduhair gebruikt het e-mailadres en telefoonnummer van de consument om deze te informeren over gemaakte afspraken en om deze op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en acties. Wanneer consument dit niet langer prijs op stelt, kan deze zich uitschrijven.

Wanneer een consument bij Reduhair een dienst afneemt, bewaart Reduhair– indien nodig – de gegevens van de consument op een Secure Server (beveiligde computer).

Feedback die Reduhair krijgt van de consument helpt Reduhair om haar dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als een consument besluit een recensie te schrijven, kan deze zelf kiezen of de naam en/of andere persoonlijke gegevens worden weergegeven. Reduhair behoudt het recht van moderatie in bijdragen die niet aan onze voorwaarden voldoen.

Reduhair verkoopt geen gegevens.

Reduhair verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Reduhair deelt adresgegevens uitsluitend met partijen die worden ingeschakeld voor de uitvoering van haar diensten. Werknemers van Reduhair en ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van alle gegevens te respecteren.

Inzage: als je alle persoonsgegevens wilt zien die bij Reduhair over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Je kunt verzoeken dat Reduhair je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Reduhair te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Reduhair te verkrijgen. Reduhair zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag ons altijd jouw standpunt over dat besluit laten weten, of ons laten weten dat je het niet eens bent met onze beslissing. In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Reduhair je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door een browser lokaal worden opgeslagen. Reduhair gebruikt cookies om de consument te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen Reduhair in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de consument. Iedere browser biedt de mogelijkheid deze zo instellen dat deze tijdens het websitebezoek geen cookies opslaat.

Contact en feedback

Het privacy statement van Reduhair is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Bij klachten, vragen, onduidelijkheden of aanvullingen kunnen consumenten contact opnemen met Reduhair via info@reduhair.nl of info@ultrawhiteningexpress.nl